ข่าวประชาสัมพันธ์

59. 580522_ประกาศผลการอบรมอาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม VME ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

เข้าดูรายชื่อได้ที่  เอกสารประกาศผล VME รุ่น 2 ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

8. 580408_ประกาศผลการอบรมอาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม VME ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

เข้าดูรายชื่อได้ที่ เอกสารประกาศผลVME รุ่น 1 ครั้งที่๑/๒๕๕๘

7. 580127_เชิญผู้ประสานงานการการศึกษาทุกท่าน  แจ้งรายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนและ/หรือครู ผู้มีศรัทธาในมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ และ/หรือมีหัวใจทุ่มเททำกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมในโรงเรียน วัดจากผลงานการทำกิจกรรม

ได้ที่ http://bit.ly/edu-director

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 นี้คะ

6.580127_เชิญทุกจังหวัดแจ้งชื่อโรงเรียนดีเด่นเกรดA ด้านการสนับสนุนกิจกรรมศีลธรรม จำนวน  2 โรงเรียนโดยเป็นโรงเรียนมัธยม 1 โรงเรียน และโรงเรียนประถม 1 โรงเรียน

ได้ที่ http://bit.ly/edu-school-a

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 นี้คะ

4. 570724_เชิญผู้ประสานงานการศึกษาทุกท่านสามารถ ดาว์นโหลด คอ.32 ของท่านได้ที่ new.rgtcenter.com ดูขั้นตอนการดาว์นโหลดได้ที่  edu.rgtcenter.com/ดาว์นโหลดเอกสาร

3.  570710_เชิญผู้ประสานงานการศึกษาเข้ามากรอก Gmail เพื่อรับสิทธิ รับเอกสารการประชมผู้ประสานงานการศึกษาที่   bit.ly/edu-gmail  ดูรายละเอียดได้ที่ http://edu.rgtcenter.com/เอกสารประกอบการประชุม

2. ขณะนี้ได้เปิดให้มีการกรอกกิจกรรมผู้ประสานงานการศึกษาที่ทำหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมา ที่ bit.ly/kru-school

1. ผู้ประสานงานการศึกษาท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งรูปเพื่อทำบัตรกรุณาส่งรูปเพื่อทำบัตรผู้ประสานงานการศึกษาโดยเป็นรูปถ่ายหรือไฟล์รูปถ่าย หน้าตรง ใส่ชุดอุบาสก อุบาสิกา ชุดสุภาพเสื้อขาว  (งดใช้ชุดข้าราชการ) สามารถแจ้งขอทำบัตรประจำตัวผู้ประสานงานการศึกษาได้ที่  แผนกผู้ประสานงานการศึกษา สำนักงานเรือนฟ้า โทร 083-540-4998 คะ

ตัวอย่างบัตรผู้ประสานงานการศึกษา

นายประโมทย์  พวงสุวรรณ