ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม (VME) รุ่นที่ 6

วันสอบสัมภาษณ์:  31 กรกฎาคม 2559  เวลา 12:30-17:30 น.  ณ บู๊ท E8


วันปิดรับสมัคร:  8 สิงหาคม 2559 _______________________________________________

วันอบรม: 11-13 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง SPD6 สภาธรรมกายสากล

เอกสารประกาศรับสมัคร และใบสมัคร อาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม (VME)

1. ประกาศรับสมัครอาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม รุ่นที่ 6 คลิกที่นี่

ประกาศรับสมัคร VME รุ่นที่ 6

2. ใบสมัครอาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม รุ่นที่ 6 คลิกที่นี่

ใบสมัคร VME รุ่นที่ 6