เอกสารการประชุม

คลิกดูเอกสารที่นี่  http://bit.ly/edu-co

 

ขั้นตอนการขอสิทธิ์เข้าดูเอกสาร

1.ส่ง email ที่เป็น Gmail ของท่าน มาที่ bit.ly/edu-gmail

(ถ้าไม่มี ให้สมัครใช้ Gmail ที่ www.gmail.com)

2. รอรับคำเชิญเพื่อได้สิทธิ์ดูเอกสาร ใน email  เมื่อได้รับคำเชิญแล้ว ให้คลิกปุ่มสีน้ำเงิน คำว่า “ยอมรับข้อความเชิญ”