ดาวน์โหลดเอกสาร

 

13. กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม และความสอดคล้องกับนโยบายรัฐ  คลิกที่นี่

12. ตัวอย่างสมุดบันทึกความดี คลิกที่นี่

11. ภาพรวมปฏิทินโครงการทางก้าวหน้า 34 คลิกที่นี่

10. ภาพรวมปฏิทินโครงการ V-Star 10 คลิกที่นี่

09. ภาพรวมความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆ คลิกที่นี่

08. สรุปผลงานโครงการบวชสามเณร 2558 คลิกที่นี่

07. สรุปผลงาน V-Star 9 (อนุโมทนาบุญ) คลิกที่นี่

06. รุ่นอบรมมาร์ชชิ่ง 8 รุ่น คลิกที่นี่

05. รายละเอียดกิจกรรมสังเขป คลิกที่นี่

04. แผนงานรวมโครงการ ชพส และบวร คลิกที่นี่

03. ตารางสรุป รร.vstar และบวชเณรทั่วประเทศ คลิกที่นี่

02. ความเชื่อมโยงโครงการ คลิกที่นี่

01. ภาพรวมปฏิทินโครงการ V-Star 10(VME) คลิกที่นี่

เอกสารใหม่      

02. ขั้นตอนดาว์นโหลดแบบฟอร์ม คอ.32 ใบบันทึกการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียน (รายบุคคล) 10 โรงเรียนล่าสุด  คลิกที่นี่

01. แบบฟอร์มเอกสารรับรองโรงเรียน 10 โรงเรียนสำหรับผู้ที่แจ้งหรือแก้ไขหลังวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ใช้แบบฟอร์มนี้กรอกด้วยลายมือแล้วให้ประธานจังหวัดรับรอง คลิกที่นี่

คู่มือการใช้โปรแกรม bit.ly/kru-school

ขั้นตอนการแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ดูแล คลิกที่นี่  (ปิดการแจ้งชื่อโรงเรียนแล้ว หากต้องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้ กรอก คอ.38 เอกสารขอเปลี่ยนโรงเรียนที่ดูแล คลิกที่นี่)

ขั้นตอนการอัฟโหลดรูปผู้ประสานงานการศึกษา คลิกที่นี่

ขั้นตอนการคีย์ใบบันทึกกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหรือพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม (คอ.35) คลิกที่นี่

เอกสารลงพื้นที่และเบิกจ่ายรวมถึงผลงาน

ลำดับการรายงานผลงานของผู้ประสานงานการศึกษา คลิกที่นี่

ปรับข้อกำหนด การเบิกงบลงพื้นที่ ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

คอ. 31 ใบสรุป เบิกค่าใช้จ่ายลงพื้นที่ ครูอาสา คลิกที่นี่

VME 31 ใบสรุป เบิกค่าใช้จ่ายลงพื้นที่ VME คลิกที่นี่

คอ.32 ใบบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่าย ครูอาสา คลิกที่นี่

VME 32 ใบบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่าย VME คลิกที่นี่

คอ.33 ใบสรุปปะหน้าลงพื้นที่ครูอาสา (การเงินโซน) คลิกที่นี่

คอ.33 ใบสรุปปะหน้าลงพื้นที่ครูอาสา (การเงินโซน) ไฟล์เอ็กเซล  คลิกที่นี่

คอ.34 ใบสรุปปะหน้าลงพื้นที่ครูอาสา (จนท.เรือนฟ้า) คลิกที่นี่

คอ.34 ใบสรุปปะหน้าลงพื้นที่ครูอาสา (จนท.เรือนฟ้า) ไฟล์เอ็กเซล  คลิกที่นี่

คอ.35 ใบบันทึกกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมเยียน คลิกที่นี่

คอ.35 รหัสกิจกรรม – เอกสารแนบ คลิกที่นี่

VME 35 ใบบันทึกกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมเยียน  คลิกที่นี่

VME 35 แบบฟอร์มเอกสารแนบท้าย VME35 – เพิ่มคอลัมภ์ คลิกที่นี่

เอกสารสมัคร/ลาออก/เปลี่ยนโรงเรียน / เลือกโรงเรียน

คอ.36 ใบสมัครหรือต่ออายุผู้ประสานงานการศึกษา คลิกที่นี่

คอ.37 ใบลาออกจากการทำหน้าที่ผู้ประสานงานการศึกษา คลิกที่นี่

VME 37 ใบลาออกจากตำแหน่งผู้ประสานงานการศึกษา (สำหรับ VME)  คลิกที่นี่

คอ.38 เอกสารขอเปลี่ยนโรงเรียนที่ดูแล คลิกที่นี่

VME 38 ใบขอเปลี่ยนโรงเรียนที่ดูแล  คลิกที่นี่

คอ.39 แบบฟอร์มสรุปผลงานรายเดือนของผู้ประสานงานการศึกษา คลิกที่นี่

(สำหรับผู้ประสานงานการศึกษาส่งพระประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัด)

คอ.40 แบบฟอร์มสรุปผลงานรวมของผู้ประสานงานการศึกษาจังหวัด คลิกที่นี่

(สำหรับพระประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัด/หัวหน้างาน)

เอกสารรับรองโรงเรียน – เลือกโรงเรียน คลิกที่นี่

หรือ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่  www.rgtcenter.com  เมนู  Home/๑๑ โครงการทางการศึกษา/โครงการครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก