ธุดงค์ธรรมชัย

หลักการและเหตุผล

ธุดงค์ เป็นวัตรปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ แต่ไม่มีการบังคับ แล้วแต่ผู้ใดจะสมัครใจปฏิบัติ เป็นอุบายวิธีกำจัดขัดเกลากิเลส ทำให้เกิดความมักน้อยสันโดษยิ่งขึ้น ธุดงค์เป็นพุทธประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล เมื่อพระธุดงค์จาริกไปในที่ใด ชาวบ้านต่างพากันไปตักบาตร ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ประทีปโคมไฟ อุปัฏฐากบำรุงท่านด้วยความปีติยินดี แต่ทว่าภาพอันงดงามนี้ นับวันจะเลือนหายไป

โครงการธุดงค์ธรรมชัยจึงบังเกิดขึ้นเพื่อฟื้นฟูการเดินธุดงค์ให้กลับคืนมา ตามพระวินัยธุดงควัตรมีพุทธานุญาตไว้ ๑๓ ข้อ พระในโครงการธุดงค์ธรรมชัย

ท่านถือธุดงควัตร ๒ ข้อ คือ

๑. ถือการฉันในอาสนะเดียวเป็นวัตร คือ ในแต่ละวันบริโภคอาหารเพียงครั้งเดียว เมื่อนั่งแล้วก็ฉันจนเสร็จ หลังจากนั้นก็จะไม่บริโภคอาหารอะไรอีกเลย นอกจากน้ำปานะหรือน้ำดื่ม

๒. ถือการอยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดไว้ให้เป็นวัตร คือเมื่อเจ้าหน้าที่ให้ไปพักที่ไหน หรือจัดที่พักอย่างใดไว้ให้พักอาศัยในที่นั้นๆ โดยไม่เลือกว่าสะดวกสบาย หรือถูกใจหรือไม่

 วัตถุประสงค์ 

โครงการธุดงค์ธรรมชัย ภายใต้ชื่อ “ธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก” โดยพระภิกษุสงฆ์ จากทั่วประเทศ ออกเดินธุดงค์ใน ๗ จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเส้นทางที่หลวงปู่วัดปากน้ำ “พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ” จาริกไปเพื่อปฏิบัติธรรมและสอนธรรมะซึ่งพระธุดงค์ได้เดินตามรอยพระเดชพระคุณหลวงปู่เพื่อปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมตามท่านไปด้วย

 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ สถาบันการศึกษาต่างๆ และ 40 องค์กรภาคี

 

ดูรายละเอียดได้ที่นี่