ประกาศ ผลการอบรมและผลการทดลองงาน

ประกาศผลการอบรม และผลการทดลองงาน

7. 590829_ประกาศผลการอบรมอาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม VME ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

เข้าดูรายชื่อได้ที่ เอกสารประกาศผลการอบรม VME รุ่นที่ 6  คลิกที่นี่

6. 581201_ประกาศผลการอบรมอาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม VME ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

เข้าดูรายชื่อได้ที่ เอกสารประกาศผล VME รุ่น 5 ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ คลิกที่นี่

5. 581031_ประกาศผลการทดลองงานอาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม VME ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

เข้าดูรายชื่อได้ที่ เอกสารประกาศผล VME รุ่น 1-2 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ คลิกที่นี่

4. 581015_ประกาศผลการอบรมอาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม VME ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

เข้าดูรายชื่อได้ที่ เอกสารประกาศผล VME รุ่น 4 ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ คลิกที่นี่

3. 580915_ประกาศผลการอบรมอาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม VME ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

เข้าดูรายชื่อได้ที่ เอกสารประกาศผล VME รุ่น 3 ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ คลิกที่นี่

2. 580522_ประกาศผลการอบรมอาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม VME ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

เข้าดูรายชื่อได้ที่ เอกสารประกาศผล VME รุ่น 2 ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ คลิกที่นี่

1. 580408_ประกาศผลการอบรมอาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม VME ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

เข้าดูรายชื่อได้ที่ เอกสารประกาศผลVME รุ่น 1 ครั้งที่๑/๒๕๕๘ คลิกที่นี